Kontakt

Om aluminium og glass

Alt du trenger å vite om materialet aluminium og glass

Hva du må vite om aluminium:

  • Aluminium er tilnærmet vedlikeholdsfritt, det korroderer ikke og har lang levetid. Det er enkelt og rimelig å ekstrudere spesialprofiler for glassfasader, vinduer og dører. Lav vekt forenkler håndteringen og reduserer belastningen på byggets hovedbærestruktur.
  • Aluminium kan reproduseres igjen og igjen uten kvalitetsforringelse. Det betyr at materialet oppnår et stadig bedre miljømessig fotavtrykk ved gjenvinning og ny anvendelse. Ved omsmelting og nyproduksjon behøves kun ca. 5 % av energien av førstegangs produksjon. Produksjonsteknologien forbedres kontinuerlig, noe som blant annet har bidratt til 50% reduksjon i CO2-utslipp fra europeisk aluminiumproduksjon siden 1990.
  • Aluminium etterspørres i så stor grad at den ikke kan dekkes fullt med resirkulert aluminium. Tall fra bransjen indikerer at ca. 25% av nyproduksjon kan dekkes opp med resirkulert materiale. Denne andelen øker noe dersom skrapmaterial fra produksjon medtas, men det innebærer i realiteten at materialet fremstilles to ganger før anvendelse som ferdig produkt.
  • Aluminium som er blitt benyttet i bygg frem til i dag, i stor grad ikke er byttet ut. Byggebransjen representerer etter transport-sektoren den største avtakeren av aluminium med ca. 25% av verdens totalproduksjon. EPD-produktdeklarasjoner legger til grunn en levetid på 50 år.
  • Aluminium i bygg gjenvinnes med 95 % av nyproduksjon, og det anslås at 75 % av all aluminium som er fremstilt fremdeles befinner seg i kretsløpet? Det stilles i økende grad krav til andel av resirkulert materiale i fasade-, vindus og dørprofiler. Siden tilgjengelig skrapmateriale er begrenset, ville andelen utgjøre maksimalt 25% dersom all produksjon skulle tilføres sin andel. Byggprofilenes høye krav til statiske egenskaper og vedheft for overflatebehandling innebærer at det foreløpig er mer hensiktsmessig, og miljøvenlig, å anvende skrapaluminium til enklere produkter.

Les mer om aluminium på Schüco sine nettsider.

Alt du trenger å vite om glass

Glass og Fasadeforeningen har en egen veileder for glass. Denne kan du laste ned her.